Fall Gondola

📅
📍 Snowbasin, UT

📷 Sony α6300
Full size